Maria Magdalena

Image
door: Fra Bartolomeo (1506)
door: Fra Bartolomeo (1506)

Maria Magdalena was een leerlinge van Jezus van Nazareth. Zij was aanwezig bij zijn kruisiging en graflegging. Zij zou ook de vrouw zijn aan wie hij na zijn opstanding als eerste verscheen. (Schilderij hiernaast, door Fra Bartolomeo). Daarom werd zij later ook wel 'Apostel van de Apostelen' genoemd. 
 
Maria Magdalena zou vervolgens in Zuid-Frankrijk hebben geleefd en daar zijn overleden. Relieken van haar zouden daarna naar Vézelay zijn gebracht, waar zij in de crypte van de basiliek werden bewaard. Dat maakte het stadje in de Middeleeuwen tot de vierde bedevaartsplaats, na Jeruzalem, Rome en Santiago. De basiliek is naar haar vernoemd, in het Frans: Marie Madeleine.

Deze video verbindt het verleden en heden:
Vézelay, Church and Hill (Engels, UNESCO)
Basilique et colline de Vézelay (Frans, UNESCO)

Hoewel Maria Magdalena een belangrijke rol speelde in het leven van Jesus is er in de Bijbel weinig informatie over haar te vinden. Des te meer ruimte was er voor legenden, interpretaties en -dus- conflicten over haar persoon en rol.

Begin van de 16e eeuw laaiden de discussies over de rol van Maria Magdalena weer op. Tegen die achtergrond schreef Nicolas Champion zijn Missa de Sancta Maria Magdalena. In de video hiernaast zingt het Vlaamse ensemble Graindelavoix het Kyrie uit deze mis.

Image
Maria Magdalena. De tentoonstelling
Maria Magdalena. De tentoonstelling

Maria Magdalena. De tentoonstelling

In 2021 presenteerde Museum Catharijneconvent Utrecht een tentoonstelling gewijd aan Maria Magdalena, een "fascinerende vrouw die al 2000 jaar blijft inspireren." Op de website van het museum is nog informatie te vinden.